Poznaj program zajęć

Program

PLan dnia - Przedszkole

Przedszkole jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 – 17.00 (lub dłużej na życzenie rodziców)

Ramowy rozkład dnia

 • 7.00 – 8.30  witanie dzieci, zabawy w kącikach zainteresowań
 • 8.30 – 9.00 zabawy ruchowe – poranne ćwiczenia
 • 9.00 – 9.30 śniadanie
 • 10.00 – 11.30 spacery, wycieczki
 • 11.30 – 12.00 język obcy
 • 12.00 – 12.45 obiad
 • 12.45 – 14.00 odpoczynek
 • 14.00 – 15.00 zajęcia dodatkowe, zabawy
 • 15.00 – 15.30 podwieczorek
 • 15.30 – 17.00 zabawy w kącikach zainteresowań, żegnanie dzieci

Ramowy program dnia może ulec zmianie w zależności od czasu pobytu dziecka w przedszkolu. Szczegółowy program dnia ustala nauczyciel kierując się potrzebami dziecka.

AdobeStock_100485035-min
AdobeStock_104887173-min

PLan dnia - ŻŁOBEK

Ramowy rozkład dnia w żłobku:

 • 7.00 – 8.30 witanie dzieci, zabawy w kącikach zainteresowań
 • 8.30 – 9.00 zabawy ruchowe, gimnastyka
 • 9.00 – 9.30 śniadanie
 • 9.30 – 10.00 czynności higieniczne
 • 10.00 – 10.30 – zajęcia edukacyjne (plastyczne, umuzykalniające)
 • 10.30 – 11.00 – spacer, zabawy na placu zabaw
 • 11.00 – 11.30 – zupa
 • 11.30 – 13.30 – leżakowanie
 • 13.30 – 14.00 – czynności higieniczne
 • 14.00 – 14.30 – II danie
 • 14.30 – 15.30 – zabawy dowolne, czytanie książeczek
 • 15.30 – 16.00 – podwieczorek
 • 16.00 – 17.00 – zabawy w kącikach zainteresowań, rozchodzenie się dzieci

Program

Program „Wokół przedszkola „ autorstwa Małgorzaty Kwaśniewskiej, Joanny Lendzion i Wiesławy Żaby -Żabińskiej, na którym pracujemy odpowiada założeniom nowej podstawy programowej. Jest przeznaczony do pracy z dziećmi wszystkich przedszkolnych grup wiekowych. Intencją autorek programu było stworzenie takiej propozycji , która uwzględniałaby humanistyczne podejście do wychowanków opierałaby się na relacjach podmiotowych, odpowiadałaby wyzwaniom stawianym współcześnie edukacji. Autorki stawiają na rozwój kulturowy i duchowy dziecka , czego trudno doszukać się w innych programach. Jako główna idea wykorzystana jest warstwicowa koncepcja wychowania Stefana Kunowskiego, wybitnego pedagoga.

Koncepcja ta obejmuje wszystkie obszary rozwoju i aktywności człowieka. Przedstawia jego rozwój w 5 warstwach:

 1. Biologicznej
 2. Psychologicznej
 3. Socjologicznej
 4. Kulturologicznej
 5. Duchowej.

Takie postrzeganie rozwoju i edukacji dziecka przedszkolnego stanowić będą doskonałe podłoże jego dalszego zharmonizowanego życia.

Program wspomagania rozwoju umysłowego dziecka, edukacja matematyczna dziecka.

Edyta Gruszczyk – Kolczyńska, Ewa zielińska.

Program wychowania przedszkolnego – wybrane elementy pedagogiki Marii Montessori – kształcenie zmysłów, pomoce dydaktyczne.

Aneta Albinowska, Renata Czekalska, Aleksandra Gaj, Barbara Luba, Joanna Matczak, Anna Piecusiak, Joanna Sosnowska.

Wspierają rozwój psycho – motoryczny dziecka. 

Marta Bogdanowicz

Ruch rozwijający dla dzieci, wybrane aktywności ruchowe .

Weronika Sherborne

Kontakt

Jeśli potrzebujesz dodatkowych informacji napisz lub zadzwoń. Na pewno wszystko dokładnie wyjaśnimy!